Prisliste - Tannlege Nesbru | Denta Tannklinikk

Prisliste - Denta Tannklinikk

Refusjon og priser

 

Vårt mål er å levere god service og høy kvalitet på tannbehandling i et hyggelig miljø - til en pris som er midt-på-treet. Vi forsøker å bruke fastpriser der vi kan, slik at utgiftene blir forutsigbare.

PRISLISTE

Generelle tjenester PRIS
Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlegekr 650,-
Generell undersøkelse (recallpasient)
kr 600,-
Undersøkelse, tannstenrens, pusskr 850,-
Akutt konsultasjon  kr 650,- 
Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep  kr 290,- 
   
Røntgen   
Pasientfoto  kr 60,- 
Stillbildeutskrift for utlevering /sending til spesialist/tekniker  kr 40,- 
Røntgen digital  kr 100,- 
BW røntgen  kr 100,- 
   
Kompositt (tannfylling)   
Preparering og fylling av 1 flate  kr 800,- 
Preparering og fylling av 2 flater  kr1250,- 
Preparering og fylling 3 eller flere flater  kr1450,- 
Preparering og fylling av 4 flater  kr1450,- 
   
Ekstraksjon (tanntrekking)   
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot  kr 830,- 
Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller
rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse 
 kr2860,- 
Komplisert ekstraksjon av tann/tannrot  kr1500,- 
Ekstraksjon av tann/tannrot  kr1050,- 
Biopsi(eksisjon kr3120,- 
Incisjon av absess  kr1870,- 
Kirurgisk inngrep i forbindelse med behandling av marg.periodontitt  kr1500,- 
   
Endodonti (Rotfylling)   
Akutt rotbehandling  kr 700,- 
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner  kr 2000,- 
Rotfylling av premolarer  kr2000,- 
Rotfylling av molarer  kr2500,- 
   
Periodonti   
Depurasjon 1-4 kvad.  kr 900,-
Periodontittbehandling uten kir. dobbel seanse   kr 900,- 
Depurasjon, puss, tannstensrens  kr 950,- 
   
Krone   
MK-krone, inkl tekniker, sementering  kr6400,- 
Krone  kr6400,- 
Preparert MK-krone / avtrykk kr4200,- 
Støpt konsus inkl. teknikerkostnader (ca.pris)  kr3200,- 
Preparert konsus / avtrykk lagt i provisorium  kr2600,- 
   
Stift

Støpt konus, teknikerfremstilt
kr3000,-  
Konsusoppbygg, plastforsterkning før preparering til krone kr 2000,-
gl.fiber stift kr 2000,-

 
Protese   
Hel over- eller underkjeveprotese  kr12.350,- 
Helsett  kr 22100,- 
Partiell protese  kr12.350,- 
Rebasering  kr 2990,- 
Protese, Akryl, Vitallium, ink tekn kr 7800,- 
Utlevert / innslipt rebasert protese  kr 1300,- 
Delprotese  kr12.350,- 
Helprotese  kr 12350,- 
Alginatavtrykk for fremstilling av gipsmodell (inkl. tekniskerarbeid)  kr 420,- 
Mellom og ekstensjonsledd ved broarbeid  kr 6900,- 
Fast protetikk - pr. tann som er tapt/trukket  kr 7020,- 
   
Kirurgi   
Etterkontroll og fjerning av suturer  kr 500,- 
Biopsi  kr 850,- 
Incisjon av absess  kr 1050,- 
Ekstraksjon kirurgisk fjerning av dypliggende tannrot og rotrester  kr 2500,- 
   
Profylakse   
Puss/rens/hygiene-info  kr 900,- 
   
Annet  
Engangsutstyr  kr 400,- 
Engangsutstyr til kirurgiske inngrep eller rotfylling, under pandemi-periode kr 300,- 
Hygienetillegg, smittevern og andre tiltak mot smitte  kr 290,- 
Midlertidig fylling  kr 450,- 
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling  kr 600,- 
Studiemodeller i gips av begge kjever  kr 520,- 
Bittskinne  kr 1170 ,- 
Lokal og regional anestesi  kr 150,- 
Overflateanestesi med spray  kr 100,- 

 


*Ved tidsdebitering gjelder følgende timesatser: 
 Tannlege             

kr 1.980,-
Tannpleier  kr 1.260,-

 

Priser på tannregulering / kjeveortopedi:

Prisene på behandling varierer avhengig av hvilken bittfeil man har, samt hvilken type regulering man velger. For pasienter under 20 år og enkelte bittfeil hos voksne får man refundert en del av behandlingskostnaden av HELFO.

Refusjon varierer fra 40% til 100% avhengig av bittfeilens alvorlighetsgrad og om man har krav på søkenmoderasjon. Vi følger takster satt av Helse og Omsorgsdepartementet. På de fleste behandlinger kommer en egenbetaling i tillegg som ikke dekkes av HELFO. Dette er fordi takstene ikke er hevet i takt med generell prisøking. Hos oss er prispåslaget på circa 15% av de offentlige taktensen.

For nøyaktig kostnadsoverslag ber vi deg om å komme til oss for en konsultasjon/undersøkelse der vi sammen gjennomgår ditt bittavvik og dine ønsker for behandlingen. Ønsker du etter dette å starte på med en behandling hos oss utarbeides en behandlingsavtale med utfyllende informasjon om behandlingens innhold, kostnad og varighet.

Barn:
Egenandel for konsultasjon/undersøkelse inkludert et panoramarøntgen/OPG kr 490,-.

Voksen/Over 20 år:
For pasienter over 20 år uten henvisning koster en konsultasjon inkludert et panoramarøntgen/OPG kr 590,-.

Priseksempel - tannregulering:

Som en pekepinn på hva tannregulering koster har vi satt opp noen eksempler. Prisene er FØR evt. refusjon fra HELFO.

Behandlingstype / regulering PRIS
Innledende behandling

kr 3.000 - 10.000,-
Funksjonsapparatur/platebehandling
kr 8.000 - 12.000,-
Regulering i en kjeve
kr 15.000 - 25.000,-
Regulering i to kjeverkr 25.000 - 35.000,-
Enkel regulering - bakside av tenner (en kjeve)
kr 15.000 - 25.000,-
Accusmile/gjennomsiktige skinner per kjeve (pris avhenger av antall skinner)kr 7.000 - 25.000,-
Incognito / full regulering på baksiden av tenner - én kjevekr 35.000,- (fastpris voksne)
Incognito / full regulering på baksiden - begge kjever
kr 60.000,- (fastpris voksne)


Direkte oppgjør med HELFO

Vi har direkte oppgjør med HELFO slik at du bare betaler egenandelen direkte til oss.For mer utfyllende informasjon om refusjon fra HELFO og behandlinger besøk Kjeveortopediskforening.


kjeverotoped i asker
 
 
Skjul skjema
 
Skriv ut